Vi svømmer på RaceClub

Anne Sunesen
Anton Kirkegaard Olesen
Caroline Beck
Celeste Pind Therkildsen
Emma Christensen
Helene Levring Andersen
Lasse Møller Bjørnskov
Martin Madsen
Nanna Søgaard
Sebastian Leimbeck
Sofie Rahbek Hansen
Sofie Bruun Boye
Viborg Svømmeklub | Asmildvej 3A, 8800 Viborg  | Tlf.: 20960420 | administrator@viborgsvommeklub.dk