Nåletider og kravtider

Kravtider:

Af skemaet fremgår ligeledes årgangsinddelingen
 
Udgangspunkt i Medley-tider
 

Nåletider 

Se tider: Eksternt link
 
 
 
Lidt om bestemmelser
Dansk Svømmeunions svømmenåle omfatter:
Talentnålen
Flippernålen
Bronzenålen
Bronzenålen med sløjfe
Bronzedelfinnålen
Bronzedelfinnålen med sløjfe
Sølvnålen
Sølvnålen med sløjfe
Sølvdelfinnålen
Sølvdelfinnålen med sløjfe
Guldnålen
Guldnålen med sløjfe
Gulddelfinnålen
Gulddelfinnålen med sløjfe
Elitenålen
Elitenålen med stjerne
 
Alle nåle kan erhverves af medlemmer af foreninger under Dansk Svømmeunion. Svømmenåle kan erhverves såvel i åbne nationale som internationale stævner, samt i klubmatcher. Desuden ved klubstævner for egne medlemmer. Det er en forudsætning, at stævnerne er korrekt anmeldte, at det pågældende løb er godkendt af stævnets overdommer, og at den pågældende svømmer er medlem af en forening under Dansk Svømmeunion. Det er den enkelte klubs pligt, at føre kontrol og kartotek over den enkelte svømmers opnåede nåle. Tidskrav for opnåelse af de forskellige svømmenåle fastsættes af Svømmesektionen og offentliggøres af Dansk Svømmeunion inden juli måned og er gældende pr. 1. september samme år.
 
REGLER FOR ERHVERVELSE AF SVØMMENÅLE
Samtlige svømmenåle rekvireres af klubben/foreningen hos Dansk Svømmeunion. Alle nåle kan kun erhverves én gang, første gang svømmeren opnår den stipulerede svømmenålstid for den pågældende svømmedistance og svømmeart. Sløjfe eller stjerne på alle nåle på nær talent- og flippernål kan erhverves eller tilkommer den svømmer, der opnår en svømmenålstid for pågældende nålegrad i 3 forskellige svømmearter eller opnår den stipulerede svømmenålstid på samme svømmedistance og i samme svømmeart med mindst 5 års mellemrum. Denne regel gælder for alle svømmenåle selvom vedkommende svømmer i mellemtiden har opnået svømmenål af højere grad.
Viborg Svømmeklub | Asmildvej 3A, 8800 Viborg  | Tlf.: 20960420 | administrator@viborgsvommeklub.dk